Gruppen


3. Klasse

Gruppenleitung: Stephi H., Annina, Silija


4. Klasse

Gruppenleitung: Yara, Anja, Michelle


5. Klasse

Gruppenleitung: Steffi L., Sarah, Anja, Paula


6. Klasse

Gruppenleitung: ElianeNina


7. Klasse

Gruppenleitung: Selina E., Lisa


8. Klasse

Gruppenleitung: Elena, Lea A.


9. Klasse

Gruppenleitung: Lorena, Sofia